Over ons

Als we het werk van Stichting Kansrijk in één zin moeten omschrijven, kunnen we zeggen:

We helpen de kansarme kinderen in Kenia, Oeganda, Tanzania en Rwanda.

 

Maar door de jaren heen is er wel meer gedaan dan alleen dat. In 1993 is de stichting opgericht om het werk van Broeder Johan Verresen, die in Kenia in de missie werkte, te steunen. Hij werd door veel mensen uit Anna Paulowna en Breezand geholpen met geld, maar om dat een wat meer gestructureerd karakter te geven, werd de stichting in het leven geroepen. Zelf is broeder Johan in 2001 overleden, maar zijn werk wordt voortgezet en nog steeds gesteund vanuit Anna Paulowna/ Breezand. Inmiddels bestaat de stichting al tientallen jaren.

 

Kansrijk werkt naast Kenia, ook in Oeganda, Rwanda en Tanzania om mee te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Om een betere toekomst in eigen land te geven, met meer kans op werk, en een zelfstandig bestaan. We zijn zelf al diverse keren naar o.a. Kenia geweest en hebben daar kunnen zien dat het écht helpt. 

 

Onze projecten zijn erop gericht om kinderen naar school te laten gaan. Dit doen we door het herstellen van schoolgebouwen, het opsporen van kinderarbeid en dit te stoppen, het betalen van schoolgeld van wezen en arme kinderen, het ontwikkelen van onderwijs waarin de ouders met hun kinderen mee-leren om hun situatie thuis te verbeteren en door het opleiden van vakmensen en de productie van bijvoorbeeld rolstoelen voor kinderen. Vele honderden kinderen hebben een lagere school kunnen doorlopen dankzij Kansrijk. Daarnaast hebben nog vele tientallen kinderen een vervolgopleiding kunnen doen.

 

“Onze projecten” zijn eigenlijk niet van ons. Het zijn lopende activiteiten, die door de mensen in Afrika zijn bedacht en ontwikkeld, en via kennissen in het ontwikkelingswerk bij Kansrijk kwamen. Het geld komt van de trouwe sponsors aan Kansrijk en van de opbrengst van activiteiten als sponsorlopen, klaverjassen, schoolboeken-verkoop, benefietconcerten, lelies schubben, workshops, enzovoorts. Jong en oud, iedereen doet mee! Alle mensen die zich inzetten voor de stichting doen dit op vrijwillige basis. Het geld dat wordt ingezameld komt dus volledig ten goede aan de projecten.

 


EEN STUKJE GESCHIEDENIS

 

De levensloop van Broeder Johan Verresen:
1932: Op 3 februari wordt Johan Verresen geboren te Breezand
1958: In augustus legt hij zijn gelofte af in Oosterbeek, bij de congregatie van Mill Hill
1958: In december komt hij aan in Basankusu in Belgisch Kongo, zijn 1e missiepost
1964: In februari krijgt hij een nieuwe standplaats: Yala in Kenia
1969: Hij wordt overgeplaatst naar Koru
1995: Hij wordt overgeplaatst naar Kisumu
1997: Hij komt voorgoed "thuis" in Oosterbeek en mag uitrusten
2001: Broeder Johan Verresen overlijdt in Oosterbeek

 

Stichting Kansrijk:
1963: De eerste geldinzamel-acties voor Kansrijk. Langs de deuren in Breezand en Anna Paulowna en later met de 3 koningen viering in de RK kerk
1992: Verdere geldinzamel-acties voor Kansrijk
1993: De officiële oprichting van de Stichting Kansrijk
1997: Coördinatie projecten Stichting Kansrijk vanaf nu via lokale contacten

 


Doelstelling/beleidsplan
Het verlenen van steun aan de kansarme kinderen in de derde wereld, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen van gelden, ondermeer door het organiseren van activiteiten en het ( doen) verrichten van werkzaamheden voor derden, m.n. het schubben van lelies.

 


Het bestuur
* voorzitter: Sandra van der Lee-Warmerdam
* penningmeester: Coos Maters
* secretaris: Anja Doedens
* overige leden: Angela Ruijter  

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers die zonder beloning of vergoeding de werkzaamheden verrichten.


ANBI
Giften aan Stichting Kansrijk zijn aftrekbaar. Onze Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dat houdt in dat giften gedaan aan onze stichting onder de normale regels van aftrekbaarheid vallen. Wij staan bij ANBI geregistreerd als 'Kansrijk Breezand'.

Het RSIN nummer van de Stichting Kansrijk is 803987997.

Via onderstaande link kunt u de jaarrekening van de Stichting Kansrijk downloaden:

 

Jaarrekening 2021
PDF – 101,7 KB 197 downloads
Jaarrekening 2022
PDF – 99,8 KB 196 downloads