Kisumu (sloppenwijken, Pandipieri en Nyalenda)

Pandipieri is een woongemeenschap van ± 100.000 inwoners aan de rand van de stad Kisumu. Het zijn de armsten die er in krotten wonen en weinig toekomstperspectief hebben.

 

In 1979 is Hans Burgman, father van Mill Hill hier gestart met een project dat in Kenia uniek is. Vanaf het begin is het doel geweest om de levensomstandigheden van de gemeenschap te verbeteren door op zoek te gaan naar capaciteiten, motivatie en zelfvertrouwen binnen de eigen bevolking. Uitgaande van de mogelijkheden en gesteund door een levendige geloofsbeleving ontstond de rode draad die door de hele opzet van het project loopt. Afrikanen en Europeanen werken samen om het ideaal te verwezenlijken. Ruim honderd medewerkers, waarvan het overgrote deel uit Kenianen bestaat, hebben hier een betaalde baan. Daarnaast wordt het werk ondersteund door honderden vrijwilligers.

 

Het project omvat:

  • scholen, o.a. kleuteronderwijs, primair en beroepsonderwijs voor jongens en meisjes, waaronder enkele huishoudscholen, een bouw-en een kunstopleiding
  • gezondheidszorg, waarbij naast voorlichting, scholing (o.a. zuigelingenzorg) en ziektebestrijding veel aandacht gaat naar aidspreventie
  • opvang en rehabilitatieprogramma voor straatkinderen;
  • kleine bedrijven, zoals een timmerwerkplaats, grafisch ontwerpbureau, textiel atelier, ambulancedienst, restaurant. Hier worden inkomsten verworven ten bate van het gezamenlijke doel en vinden mensen een betaalde baan

 

De christelijke levensbeschouwing is de oorspronkelijke basis van het project, maar ook mensen met andere geloofsovertuigingen zijn welkom. Het maakt bovendien niet uit tot welke stam je behoort. Er wordt geprobeerd problemen vanuit de gemeenschap op te lossen met de mogelijkheden en middelen die er voorhanden zijn.