Sipetra

In Rwanda wordt SIPETRA door Kansrijk ondersteund.

SIPETRA zet zich in voor kinderen in Rwanda die hun (basis-) schoolopleiding voortijdig afbreken om voornamelijk in mijnen en steengroeven te gaan werken om zo hun familie te ondersteunen.

Uit een onderzoek van 2012 onder 342 kinderen is gebleken dat met name de leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs de school voortijdig verlaten. De belangrijkste oorzaak is de armoede van de familie, zeker omdat zij de benodigde schoolmaterialen niet kunnen betalen. Volgens de leraren beschouwen de ouders de schoolverlaters, kinderen die tegen de 12-13 jaar zijn, fysiek ‘sterk genoeg’ om te gaan werken en zo het familiebudget aan te vullen. Van de 342 schoolverlaters die men ondervroeg, werkten er 32 (9.35 %) als kind arbeider onder zeer slechte werkomstandigheden.

Onderwijs in Rwanda is in principe gratis. Ouders worden wel geacht schoolmateriaal en schooluniformen te kopen. Sinds de schooltijden zijn verruimd tot 16.00 heeft de Rwandese regering schoollunches verplicht gesteld. Ook deze moeten zelf betaald worden.

Gevolg: vele kinderen verlaten voortijdig de school omdat de kosten te hoog zijn. Om de familie te ondersteunen worden vele van deze schooluitvallers te werk gesteld in de plaatselijke mijnen om bij te dragen aan de huishoudkosten.

Het schooljaar in Rwanda loopt van januari tot en met december. Normaal gesproken gaan kinderen van 7 jaar naar de basis lagere school welke 6 jaar duurt. Na een (positief) examen kunnen kinderen doorstromen naar het vervolg Basic Education onderwijs (BE) of naar de publieke en privé middelbare scholen. De laatsten zijn veel te duur voor de doelgroep van SIPETRA. SIPETRA richt zich dan ook op het re-integreren van kinderen in het basis lagere onderwijs ( 7-13 jaar) en in het eerder genoemde BE onderwijs.

Het BE onderwijs bestaat uit;
-de zogenaamde ‘9 jaar variant’ met groep 7,8,9 van 13-15 jaar
-en de ‘12 jaar variant’ met groep 10-11-12. Aan het einde van groep 12 zijn de kinderen 18 jaar.

Om de kinderen weer terug in de schoolbanken in te krijgen biedt SIPETRA cursussen aan waar de ouders een vak kunnen leren (o.a. sieraden maken, autotechniek, het kappersvak, lassen, elektricien training, lezen & schrijven en naaien) om zo zelf voor een beter inkomen te zorgen. Ook betalen zij schoolgeld voor gezinnen die zichzelf (nog) niet kunnen redden.

 


In Sipetra hebben ze het geld dat ze van Kansrijk hebben ontvangen gebruikt voor scholing van kinderen in lager onderwijs, middelbaar en 2 voor universiteit. Totaal zijn er 140 kinderen geschoold, waarvan ongeveer 60% vrouw.

Ze hebben ook tijd en aandacht besteed aan psycho-sociale begeleiding van kinderen, waar geen uitgaven aan verbonden zijn. De meeste kinderen die gesponsord zijn met schoolgeld zijn wezen. De rest komt uit arme gezinnen.

Een aantal kinderen hebben als dank een gedicht geschreven voor Kansrijk. 

 

DIPLOMA UITREIKING 

In Sipetra, Rwanda, hebben de eerste studenten hun diploma gehaald voor de opleiding in bouw en techniek.

Ze hebben als beloning een aantal stuks gereedschap meegekregen zodat ze zelf aan de slag kunnen en een betere toekomst tegemoet gaan.