Huyslinci

Huyslinci is een lokale organisatie in het Wakiso District in Oeganda. Dit is het gebied aan het Victoriameer, in de omgeving van Entebbe en Kampala.

 

Huyslinci richt zich op kansarme jongeren en is ontstaan op initiatief van een van de voormalige Mill Hill priesters in Oeganda: Wijnand Huys. Van 2007 tot 2012 werd het project gesteund door Corry van den Bosch, een Mill-Hill-associate afkomstig uit Oudenbosch.

 

De Stichting Kansrijk heeft een kleine bijdrage geleverd aan dit project. Er zijn naast Kansrijk nog meerdere Nederlandse organisaties die dit project financieel steunen, waaronder Cordaid en Stichting Wouw.

 

Doel is bevordering van kind- en jeugdgezondheid, het verzorgen van basis- en beroepsonderwijs en het leren van een vak voor de jeugd, waaronder timmeren, catering, het kappersvak, computervaardigheden, kleermaken en naaien. Ook komt het project op voor de rechten van het kind.

 

NIEUW GEBOUW


Op zondag 8 mei 2011 is het nieuwe onderkomen van Huyslinci geopend. Het gebouw met bijbehorend kantorenblok staat er, stevig en goed gefundeerd. Het gebouw biedt onderdak aan minstens 120 leerlingen voor de beroepstrainingen; de hal biedt ruimte voor allerlei activiteiten en kan zeker groepen van 150 tot 200 mensen ontvangen; het onderkomen voor muziek heeft ruimte om alle instrumenten en uniformen goed te bewaren; ook zijn daar de bureautjes van de dirigent en de projectleider voor beroepstraining gehuisvest.

Het zonne-energie systeem zorgt ervoor dat er geen werkonderbrekingen meer hoeven te zijn vanwege mankementen aan de gemeentelijke stroom toevoer; een heet water voorziening voorziet de kookklas en het kapsters lokaal van warm water; het kantoor is volledig uitgerust met internet verbinding en netwerking tussen de diverse computers, zodat het risico van informatie verlies bij een computercrash geminimaliseerd zijn.

 

De omheining rond het nieuwe gebouw van Huyslinci in Oeganda is inmiddels ook gereed. Het stukje naast het kantoor is een muur van een meter hoog met daarop gelast hekwerk. De rest bestaat uit metalen palen in beton met tussen de palen sterk gaas en bovenop prikkeldraad. Dit is betaald met een gift van € 10.000,- van Stichting Kansrijk.

De omheining was hard nodig omdat ze daar veel last hadden van inbraken en met een goede omheining kunnen ze het gebouw en de spullen beter beveiligen. Het geldt wat overblijft (circa € 1.500,-) zal door Corry van de Bosch naar eigen inzicht worden geÏnvesteerd in bijvoorbeeld gereedschap, kookgerei etc. ten behoeve van de opleidingen die daar worden gegeven.

BRASS BAND


De organisatie heeft verschillende programma’s. Een van de meest spraakmakende programma’s van Huyslinci is de Brassband. Samen muziek maken brengt eensgezindheid onder de jongelui, zij kunnen zich samen in de muziek uitleven, het bevordert hun zelfvertrouwen en het geeft plezier. Datgene wat andere organisaties zoeken in sport en spel, zoekt Huyslinci merendeels in samen muziek maken. Het motto is daarom ook: “In Harmonie Bereiken we de Hele Wereld!”

 

De Huyslinci band  loopt er sinds voorjaar 2019 weer mooi bij in uniformen van Muziekvereniging Zijpe. Via Kansrijk zijn deze uniformen naar Uganda verstuurd. Zo komen ze in Entebbe weer goed voor de dag en kunnen ze vol trots hun muzikale talenten ten gehore brengen.

 

RECHTEN VAN HET KIND


Een ander programma is gebaseerd op de Rechten van het Kind. Door de gemeenschap bewust te maken van de Rechten van het Kind hoopt men op verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen. De meeste kinderen komen uit de buurt. Dit is in de omgeving van vissersplaatsen langs het Victoriameer. Bij de vissers is voor jonge kinderen altijd wel wat werk te vinden. Helaas is het een heel ongezonde omgeving voor opgroeiende kinderen. Drugs en drankmisbruik doet de meeste arme mensen hun zorgen vergeten. Ruw taalgebruik is aan de orde van de dag en prostitutie viert hoogtij. Kinderarbeid wordt slecht of niet uitbetaald omdat de kinderen nog niet sterk genoeg zijn om te onderhandelen of om werk te weigeren. Kortom, de leefomstandigheden in die plaatsen zijn ronduit slecht voor opgroeiende kinderen en jeugd.

 

In samenwerking met Huyslinci hebben zich in de vissersplaatsen comités gevormd, die nauw met de organisatie samen werken. Via de leden van de comités krijgt de organisatie de namen van kinderen die er het ergst aan toe zijn en het eerst geholpen moeten worden. Als je in het programma ziet dat ze momenteel met zo’n 350 jongelui, op de één of andere manier aan de slag gegaan zijn, is dat heel hoopgevend en bemoedigend voor de toekomst.