Projecten

    basisonderwijs en zorg/integratie van gehandicapte kinderen
    basisonderwijs en kleuterschool

 

    strijd tegen kinderarbeid 

 


tehuis voor gehandicapte kinderen 

basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 


basis- en beroepsonderwijs 

sloppenwijken 

rolstoelen voor mindervaliden