UCS Kaniwamiyaga school

Naast de bekende projecten die we constructief steunen hebben we ook een nieuw project in Oeganda onder onze hoede genomen. Het gaat hier om een heel bijzondere aanpak van armoede op de UCS Kanywamiyaga school.

We zijn onze sponsoring gestart met een bijdrage van € 5.000.- aan de schoolkosten en een extra € 2.731.- voor zonnepanelen, een computer met printer en een fotocamera.

 

 

Deze school combineert het onderwijs aan kansarme kinderen met een programma om de algehele levensstandaard te verbeteren. Er is extra aandacht voor inkomensvergroting, gezondheidszorg en leiderschap. Behalve dat de schoolkinderen hier onderwijs in krijgen worden ze gestimuleerd het geleerde thuis in de praktijk te brengen en het ook door te geven aan hun ouders (dat noemen ze de 2-generatie-methode). De ouders worden een aantal keren per jaar uitgenodigd op school om de lessen die de kinderen thuis doorgeven extra steun te geven. Tenslotte is het best moeilijk voor een volwassen man om lessen aan te nemen van zijn dochtertje van een jaar of 10.

-Inkomensvergroting proberen ze o.a. te bewerkstelligen door een schooltuin te exploiteren en van de opbrengst schoolmaaltijden te bereiden. Ook worden er stekjes met de kinderen mee naar huis gegeven om zelf door te kweken voor consumptie of verkoop. De ouders worden hier ook actief bij betrokken.

-Gezondheidszorg brengen ze onder de aandacht door o.a. te wijzen op de noodzaak van hygiëne voor lijf, huis en omgeving. Er wordt gewezen op gezond, vitaminerijk voedsel en een gezonde maaltijd wordt verstrekt op school. Ze leren ook dat voldoende bewegen belangrijk is en er wordt dus lekker gesport op school.

-Leiderschap is niet zo vanzelfsprekend in dit rijtje maar minstens net zo belangrijk. Ieder gezin moet een ontwikkelplan maken, goed samenwerken en zo een huisproject starten. Kinderen moeten gezien worden als mensen met kansen en vaardigheden, niet als lastposten die gevoed en gekleed moeten worden.

Deze hele aanpak is nieuw. De resultaten zien er hoopvol uit. Zo hoopvol dat Kansrijk heeft besloten opnieuw een flink bedrag beschikbaar te stellen voor deze bijzondere school.

Zo ziet U: een ieder die heeft geholpen met schubben of een gift heeft gedaan of op welke andere manier dan ook een bijdrage heeft geleverd: het heeft zin!! Voor deze 150 kinderen is de hoop op een betere toekomst gegroeid. En daar doen we het allemaal voor, nietwaar?