Oriang

Oriang is een project dat zich richt op onderwijs en integratie én zorg voor gehandicapte kinderen.

Het project staat onder leiding van Jude Kochieng, een Keniaan die oorspronkelijk uit het dorp Oriang komt en nu een succesvol IT-er is in de stad Kisumu. Hij doet zijn uiterste best om de situatie voor de mensen in zijn geboortedorp te verbeteren en fondsen te werven.

 

KLASLOKALEN

Met behulp van de Stichting Kansrijk is er in 2008 een eerste schoolgebouw met 4 klaslokalen gerealiseerd; de St. Francis Inclusive Primary School.

In 2011/2012 is er een extra schoolgebouw gerealiseerd met behulp van Stichting Kansrijk en Wilde Ganzen voor de groepen 4 tot en met 8, aangezien de oudste kinderen alweer doorstromen naar een hogere klas. In totaal zijn er nu dus 8 lokalen, zodat iedere klas zijn eigen lokaal heeft.

 

Er is nu in Oriang een volwaardige school, met goede sanitaire voorzieningen en met goede onderkomens voor de staf, de fysiotherapie en de administratie. Een plek waar gehandicapte kinderen samen met gezonde kinderen onderwijs krijgen en waar de ouders geleerd wordt hoe ze met de handicap van hun kinderen om moeten gaan. Zo nodig worden er huisbezoeken afgelegd en worden kinderen naar medische hulp gebracht. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van een motorfiets die gesponsord is door een gulle Breezander.

 

Deze school heeft ook geld nodig voor gediplomeerde fysiotherapeuten, basisschool leerkrachten, fysio behandelruimte en fysiotherapie toestellen.

 

Dankzij de inzet van vele mensen en de financiele steun van de Stichting Wilde Ganzen is het mogelijk gemaakt om dit prachtige resultaat te behalen: van de kinderen van de Hofsteeschool in Julianadorp en de Don Bosco school in Wieringerwerf kreeg stichting Kansrijk al respectievelijk € 6.000,00 en € 3.154,25 op de rekening gestort. Daarbij kwamen de opbrengsten van de fooienpot van de seniorenbus van Anna Paulowna van € 385,-, van het verjaardagscadeau van de 80e verjaardag van een goedgeefse inwoner van Anna Paulowna a   € 770,00, en van de carnavals-klaverjas-avond a € 500,00, en daarnaast de regelmatig binnenkomende spontane giften van in totaal € 1.472,00. De Wilde Ganzen heeft tot 2 keer toe de helft van het door de sponsoren ingezamelde bedrag bijgelegd.


SPONSORING VAN KINDEREN

De Stichting Kansrijk sponsort momenteel 21 kinderen in Oriang. Dit zijn veelal weeskinderen die door de oma worden opgevangen, maar waar normaliter geen geld voor scholing beschikbaar is. Per jaar is er een geld nodig om deze kinderen op te vangen en scholing te kunnen geven. Gemiddeld kost een kind € 190,- per jaar. Daar krijgen ze kleding voor, 2 x per dag een maaltijd, pennen en schriften, schoenen, medicijnen, boeken, extra les, extra geld voor bijzondere activiteiten enz.

In Oriang is er tevens een invalide toilet gebouwd en een extra gebouw waar de zwaar gehandicapte kinderen behandeld kunnen worden. Dit werd betaald door sponsors uit Kenia zelf. Dit is een manier van werken die zeer positief is. Als het mogelijk is, is het goed als de Kenianen zelf betrokken worden bij de problemen die in hun land spelen. De middelen zijn er niet altijd, maar dat het hier wel gelukt is is zeer bemoedigend.